Reklamace

V případě, že objevíte na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, máte v záruční době právo na reklamaci.

Postup reklamace

Pokud chcete reklamovat zboží z našeho internetového obchodu vyplňte formulář, kde uvedete především typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady.

Poté odešlete formulář na adresu: elektromichael@seznam.cz. a jednu kopii přiložte do balíku při vrácení zboží.

Pro urychlení je také možné využít možnost reklamace přímo v autorizovaných servisech. Pokud si přejete reklamaci urychlit rádi Vám předáme kontakt na nejbližší reklamační středisko Vámi zakoupeného výrobku. Pro výrobky značky ECG zařizujeme svoz reklamovaného zboží od Vás přímo do servisu. Nebudete tedy mít žádné další náklady spojené s reklamací.

Do týdne od převzetí reklamace naší společností Vám budou poskytnuty informace o dalším postupu. Je vhodné zaslat zboží v originálním obalu, protože dodavatel (www.elektromichael.cz) neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.Formulář ke stažení zde!Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka e-mailem nebo telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace je z pravidla třicetidenní v mimořádných případech se může prodloužit. Zákazník je s touto informací obeznámen.

V současné době neprobíhá žádna akce!

Mapa webu