Obchodní podmínky

 1. Objednávka
 2. Po odeslání objednávky
 3. Dodací lhůta
 4. Doprava (způsob dopravy, cena dopravy,…)
 5. Kontrola dodávky
 6. Zrušení objednávky
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Montáž a odvoz

 

 1. Objednávka
  • Seznam zboží na www.ElektroMichael.cz je katalogem zboží, které je běžně dodáváno. Dodavatel ovšem nezaručuje okamžitou dostupnost všeho zboží, které má v nabídce. Dostupnost dané objednávky bude vždy domluvena na základě podané objednávky nebo dotazu.
  • Objednávku vytvoříte tak, že přidáte zboží, které si chcete koupit do nákupního košíku. Jakmile si nakoupíte vše, co jste si vybrali, průvodce Vás provede krok za krokem procesem dokončení objednávky jak nakupovat.
  • Ceny zboží si můžete ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků.
  • Vyhrazujeme si právo při vyšší ceně objednávky vyžadovat předem zálohu do výše 20%.
 2. Po odeslání objednávky
  • Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky.
  • Kontaktní informace jsou uvedeny v sekci Kontakty.
 3. Dodací lhůta
  • Objednané zboží bude dodáno v co nejkratší možné době poštou a to v závislosti na jeho dostupnosti a provozních možnostech dodavatele. Pokud bude doba delší, než 10 dnů dodavatel se s Vámi spojí a domluví termín dodání.
  • Zboží se považuje za dodané v okamžiku doručení na adresu, kterou si zákazník stanovil v objednávce.
 4. Doprava (způsob dopravy, cena dopravy,…)
  • Dopravu zboží na adresu požadovanou zákazníkem zajišťuje dodavatel.
 5. Kontrola dodávky
  • Obsah dodávky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele.
  • Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou či jiné vady, adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (pošty).
  • Dopravce (či pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli.
  • Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám, prosím, neprodleně oznamte a bude dohodnut další postup, např. novém zaslání zboží.
  • Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.
 6. Zrušení objednávky
  • a) Ze strany kupujícího

   • Zákazník má právo podle novely Občanského zákoníku č. 367/2000, odstavce 6 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.
   • Pokud se zákazník rozhodne o vrácení zboží musí ho zaslat zpět v uvedení lhůtě:
    • nepoškozené,
    • bez známek užívání nebo opotřebení,
    • v původním a nepoškozeném obalu,
    • na vlastní náklady.
  • Postup při odstoupení od smlouvy

   • Zákazník může odstoupit od smlouvy a toto rozhodnutí oznámí dodavateli - elektronicky na emailovou adresu elektromichael@seznam.cz nebo telefonicky na tel. 774 937 110. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a další informace, které pomohou při vyřizování požadavku.
   • V případě, že zákazník vrátí zboží dodavateli v jiném než výše uvedeném stavu, je povinen nahradit náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Tato náhrada proběhne kompenzací a to tak, že vrácená částka dodavateli bude o tyto náklady ponížena.
   • Pokud budou splněny všechny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, dodavatel zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu (nebo část) nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.
  • b) Ze strany prodávajícího

   • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
    • zboží se již nevyrábí nebo nedodává,
    • zboží přestane nabízet náš dodavatel,
    • výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady za realizaci či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.
   • V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
   • Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.
 7. Ochrana osobních údajů
  • Společnost ElektroMichael.cz se zavazuje respektovat a ochraňovat soukromí každého zákazníka.
  • Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení popřípadě jiné údaje, které usnadní budoucí objednávky.
  • Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
  • Dodavatel se zaručuje, že nepředává údaje žádné třetí osobě a všechny tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu.
  • Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to pomocí editace u přihlášení.
  • Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat kliknutím na odkaz, který je umístěn v obsahu obchodního sdělení.
 8. Montáž a odvoz
  • Odvoz starých spotřebičů
   Na požádání a po domluvě nabízíme možnost od Vás odvézt a následně nechat ekologicky zlikvidovat starý spotřebič. Tato nadstandardní služba je samozřejmě zpoplatněna a to paušálním poplatkem 399 Kč. Zákazník, který chce zlikvidovat starý spotřebič ho může zavést do jakékoliv sběrny v místě bydliště. Všechny města mají mít sběrné dvory pro příjem starých spotřebičů. Spotřebič je v tomto případě nutné mít připravený k naložení čistý, odmražený a suchý na místě, kde se dá bez nutnosti další manipulace naložit na vůz přepravce.
  • Montáž nového spotřebiče
   Na požádání a po domluvě nabízíme možnost u Vás namontovat nový spotřebič. Tato nadstandardní služba je samozřejmě zpoplatněna a to paušálním poplatkem 399 Kč.

 

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost ElektroMichael.cz vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tato změnu a její účinnost společnost uvede na internetových stránkách www.ElektroMichael.cz

V současné době neprobíhá žádna akce!

Mapa webu